גמילה מעישון - מתחילים להפסיק לעשן !

 

Addict גמילה מעישון » עובדות על עישון בקרב בני נוער

עובדות על עישון בקרב בני נוער

 

עובדות על עישון - עישון בקרב בני נוער

  1. כ- 90% מהמעשנים החלו לעשן עד לגיל 18 !
  2. ממחקר שנערך בשנת 1998 עבור ארגון הבריאות העולמי עולה כי:
  3. גיל תחילת ההתנסות בעישון ירד ועומד כיום על גילאי 10-11 בקרב ילדים וילדות. נמצא שאחוז המעשנים לפחות פעם אחת בשבוע, בקרב צעירים בכיתות י' הוא כ- 25% מהבנים ו- 13% מהבנות.
  4. אחוז המעשנים לפחות פעם אחת בשבוע בקרב ילדים בכיתות ו'-ז' עומד על כ-7.5% מהבנים ו-2.5% מהבנות.
  5. כרבע מהתלמידים בכיתות ו' -י"א התנסו בעישון (אך לא כולם הפכו למעשנים קבועים).
  6. באופן כללי בקרב ילדים חלה עליה מדאיגה בשיעור העישון בשנים האחרונות. בין השנים 1994 ל- 1998 עלה שיעור הבנים המעשנים לפחות פעם בשבוע מכ- 6% לכ- 12%. אצל הבנות עלה שיעור המעשנות מכ- 4% לכ- 6.5%. גם שיעור המעשנים לפחות פעם ביום עלה באותו יחס – בקרב בנים מכ- 4% לכ- 7% ובקרב בנות מכ- 3% לכ- 4%.
  7. בארה"ב 3,000 ילדים מתחילים לעשן מדי יום, יותר ממיליון בשנה.
  8. 3/4 מהמעשנים הקטינים העידו על עצמם שהם מכורים לטבק.
  9. כ- 2/3 מהמעשנים בגיל ההתבגרות אמרו שהיו רוצים להפסיק לעשן, ו- 70% אמרו שלא היו מתחילים לעשן כלל, לו יכלו לבחור מחדש.
  10. במהלך 6 השנים האחרונות מספר הנערות המעשנות בארה"ב הוכפל.